Символ

Матеріал з svit
Перейти до: навігація, пошук
Тризуб - державний Герб України

Си́мвол — предметний або словесний знак, який опосередковано виражає сутність певного явища, має філософську смислову наповненість. Знаком можуть виступати об'єкт, зображення, написане, слово, що заміняє собою деяке інше поняття, використовуючи для цього асоціацію, подібність або домовленість (наприклад матеріальний об'єкт може використовуватись для позначення абстрактного поняття). Символи вказують (або слугують в якості знака) на ідеї, поняття або інші абстракції.

Літературознавство

Си́мвол — умовне позначення будь-якого предмета, поняття або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття. В українських піснях наявні традиційні уснопоетичні народні символи: сонце, місяць, зіроньки, човен, терен, верба, весна та ін. Символ дав митцеві можливість сконцентрувати в образі широке коло життєвих явищ, дозволяє гранично «згущати» і перебільшувати зображуване.

Математика, фізика

Си́мвол — умовне позначення якої-небудь величини, поняття, запроваджене певною наукою.

Символи України

Згідно з Конституцією України, державними символами України є:

  • Державний Прапор України
  • Державний Герб України
  • Державний Гімн України

Символи Руського Православного Кола

Основним символом РПК є Триглав (Тризуб). Також широко використовуються інші символи, що пов'язані з Рідною Вірою.

Посилання