Квасура

Матеріал з svit
Перейти до: навігація, пошук

Квасура – легендарний русич, який вперше приготував священний напій сурину, одержавши від Богів таїну приготування. Згадується у Велесовій Книзі: "І ще буде хай речено єсь, якожде Квасуро одержав од Богів тайну утверджувати Сурину. А то бо єсь вжижене утління, яке мали ми до Радогощі о Богах се радувати і плясати, віни вергнучи до Сварги і співами славу Богам сотворюючи. Квасуро був бой-мужем сильним, від Богів врозумлений. А то бо Ладо до нього приходить і рече йому верзти меди водою і усурити їх на Суне, себто суру утворити. А ще вони бродитимуть і перетворяться до суриці. І ту пиймо во славу Божеську. І то бо то було увінчання, доки і муж був коли-небудь вельми відзначений, наречений отець Благомир, а той одержав од Сварженця повчання, якожде створене Квасуром, іже речена єсь Суриня. І те б то єсь в Радогощі наші. Себто ймемо повсякденно, якож пожинки сотворимо, і се урадогощемося з того." [ВК, 22].

Посилання