Вишень

Матеріал з svit
Перейти до: навігація, пошук

Вишень (Вишній, Вишня) – руський Бог або епітет Сварога. Згадується у Велесовій Книзі.

1. На д. 11а ВК Вишень названий серед другорядних Богів: "Се поза ними Вишень, Леле, Літич..."

2. На д. 30 ВК так названий Сварог: "Яко не маємо Богів, лише Вишень Ісварг і іні суть множеством, яко Бог є єдин і множествен."

3. На д. 15б ВК він виступає посланцем Сварога: "Се бо Вишень гряде на облаках до нас... І то Сварог мене послав до вас." Напевне, мова йде про Сонце, що йде по облаках, а потім, як посланець Сварога, Отця Небесного, йде до людей. Цей же сюжет відомий нам із Євангелій, де Ісус Христос, як мітологічне Сонце, посланий Богом Отцем на землю. Пор. Вишній з поняттям Всевишній, а також словами "вічність", "весна". Вишень співзвучний ведичному Вішну – бику, що проміряв широченний простір трьома кроками. Три кроки – народження, життя і смерть – Права, Ява, Нава. Враховуючі, що Вішну уособлює Сонце, яке їде по Всевишньому Небу, то можна припустити, що мова йде про Ранок, День і Вечір.

4. На д.24в. ВК Матир-Сва названа Птицею Вишнею, або ж на д. 37а вона звертається до Вишнього: "Матер-Сва Слава обрала нас співати витяженство над ворогами, і тому віримо, яко слово є про Птицю Вишню, [що] в Сваргу пурхає, летячи од нас."; "І кличеть Матир-Сва до Вишнього, який дав оце їй Огень до огниці нашої. І Той прибув з поміччю. І се міць вержить на ворогів."

Посилання